Умови користування

Ласкаво просимо на вебсайт бренду Maybelline NY®, який належить компанії L'Oreal USA, Inc. (надалі спільно іменовані Maybelline NY, «ми», «нас», «наш» і похідні словоформи цих займенників). Перед тим як розпочати користування послугами цього вебсайту (далі — Вебсайт), уважно ознайомтеся із цими умовами користування (далі — Умови користування). ЦІ УМОВИ Є ЮРИДИЧНО ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ВЕБСАЙТОМ (ВЕБСАЙТ) І ПОВ’ЯЗАНИМИ З НИМ ПОСЛУГАМИ, ОПЦІЯМИ, КОНТЕНТОМ, ЗАСТОСУНКАМИ, ПРОПОНОВАНИМИ ВІДЖЕТАМИ, А ТАКОЖ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПОКУПОК НА ВЕБСАЙТІ.

Ці Умови поширюються на всіх користувачів Вебсайту, зокрема на користувачів, які є співавторами контенту, інформації та інших матеріалів або послуг Вебсайту. Доступ до Вебсайту й користування ним регулюються умовами в чинній версії, що розміщені на Вебсайті на момент користування. Якщо ви не приймаєте умови, ви не маєте права на доступ, перегляд, завантаження Вебсайту й користування ним, а також на придбання будь-яких косметичних засобів, а отже, ви не повинні цього робити.

Ми можемо самостійно змінювати, додавати або видаляти частини цих Умов користування в будь-який час у майбутньому. Перш ніж як користуватися Вебсайтом, ви повинні перевіряти ці Умови користування на предмет змін, і в будь-якому випадку подальше користування Вебсайтом із вашого боку після опублікування змін до цих Умов користування означатиме прийняття вами всіх таких змін. Ми повідомлятимемо вас про будь-які істотні зміни шляхом розміщення відповідних оголошень про зміни на Вебсайті та//або, якщо ми вважатимемо за доцільне, електронною поштою.

Конфіденційність

Ми розробили політику конфіденційності, щоб повідомити вас про умови збору, використання, розкриття й захисту вашої інформації. Натиснувши тут, ви можете ознайомитися з політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною цих умов, і, користуючись Вебсайтом, ви підтверджуєте свою згоду з положеннями політики конфіденційності.

Загальні умови

За відсутності інших положень продукти й послуги Вебсайту призначені лише для особистих некомерційних цілей. Ви зобов’язуєтеся використовувати Вебсайт лише в законних некомерційних цілях із дотриманням усіх міжнародних, федеральних, регіональних і місцевих законів. За винятком випадків, прямо передбачених цими умовами, ви не можете використовувати, відтворювати, розповсюджувати, здійснювати декомпіляцію, змінювати, копіювати, публікувати, відображати, передавати, адаптувати, структурувати, компонувати, брати або здавати в оренду, позичати, продавати, ліцензувати та в будь-який інший спосіб розпоряджатися контентом Вебсайту.

Право на користування

Ви заявляєте й гарантуєте, що (a) ви досягли віку повноліття за законодавством країни, у якій ви проживаєте; (б) раніше вам не було заборонено користуватися Вебсайтом або його користування з вашого боку не було призупинено; (в) ви матимете лише 1 (один) акаунт у будь-який момент користування Вебсайтом; (г) ви надасте нам достовірну, точну, актуальну й повну інформацію, якщо ви зареєструєтеся на Вебсайті для отримання акаунта та//або розміщення Замовлень (як визначено нижче). Якщо ми вважатимемо або матимемо підстави вважати, що ваша інформація є недостовірною, неточною, неактуальною або неповною, ми можемо цілком або частково відмовити вам у доступі до Вебсайту чи послуг або припинити такий доступ; і (д) ви маєте всі права й повноваження для прийняття цих умов, і, приймаючи їх, ви не порушуєте жодної іншої укладеної вами угоди.

Ваш акаунт

Під час створення акаунта ви маєте зазначити свої ім’я, прізвище й адресу електронної пошти та вибрати пароль (надалі спільно іменовані як Інформація акаунта), який ви не повинні передавати третім сторонам та до якого не повинні надавати їм доступ. У разі отримання будь-якою особою доступу до нашого Вебсайту або послуг за допомогою Інформації акаунта ми будемо покладатися на цю Інформацію акаунта і вважатимемо, що доступ до Вебсайту й послуг отримали саме ви або ваш представник. Ви несете повну відповідальність за використання своєї Інформації акаунта, а також за всі замовлення й операції, які відбуваються в акаунті або пов’язані з ним. Без обмеження прав, які ми можемо мати на інших підставах, ми залишаємо за собою право вжити будь-яких необхідних або доцільних, на нашу думку, заходів для гарантування безпеки Вебсайту та вашого акаунта, включно з припиненням дії вашого акаунта, зміною вашого пароля або запитом додаткової інформації для авторизації транзакцій у вашому акаунті. Ви несете повну відповідальність за дії та бездіяльність будь-яких користувачів, які отримують доступ до Вебсайту або послуг через ваш акаунт, порушуючи ці Умови користування. Ми за жодних обставин не несемо перед вами відповідальності за будь-які витрати чи збитки, що виникають внаслідок або у зв’язку з (i) будь-якими нашими діями або бездіяльністю згідно із цим положенням; (ii) порушенням конфіденційності вашого акаунта або пароля; та (iii) несанкціонованим доступом до вашого акаунта або з його використанням. Ви не маєте права користуватися чужим акаунтом без дозволу його власника. Негайно сповістіть нас, якщо вам стане відомо, що ваша Інформація акаунта використовується без вашого дозволу. Ви зобов’язуєтеся не реєструвати декілька акаунтів, не реєструвати акаунт від імені іншої людини без її дозволу та не реєструвати акаунт від імені будь-якої групи осіб або організації.

Користувацький контент

Ми заохочуємо користувачів публікувати коментарі, інформацію та інші матеріали. Крім того, ви та інші користувачі Вебсайту періодично можете розміщувати на Вебсайті ідеї, концепції, інформацію, дані, текст, музику, звукові файли, фотографії, графічні зображення, відеоролики, повідомлення, коментарі щодо наших продуктів, рекламні та інші маркетингові матеріали або відомості про заходи, факти, поради, практичні рекомендації, думки та інші матеріали (надалі спільно іменовані як Користувацький контент). Відповідно до нашої політики конфіденційності, увесь Користувацький контент, який ви розміщуєте на Вебсайті, вважається неконфіденційним, таким, що вам не належить, і відкритим для перегляду вами та//або іншими користувачами Вебсайту. Ви також погоджуєтеся з тим, що ми, наші філії та наші ліцензіати можемо використовувати будь-які ідеї, концепції, знання або технічні прийоми, що містяться в будь-якому Користувацькому контенті, який ви нам надсилаєте, для будь-яких цілей, зокрема для розробки, виготовлення та продажу продукції, послуг і контенту з використанням такої інформації, без надання вам жодних пільг, повідомлень або компенсації та без вашого схвалення.

Ми не можемо гарантувати, що інші користувачі не будуть копіювати, змінювати, розповсюджувати або в інший спосіб використовувати Користувацький контент, який ви нам надсилаєте. Отже, якщо ви маєте ідею або інформацію, яку ви хотіли б зберегти в таємниці та//або використання якої є для вас небажаним, не розміщуйте її на Вебсайті. Ані ми, ані наші філії не несемо відповідальності за зловживання або привласнення будь-яким користувачем Користувацького контенту, який ви розміщуєте на Вебсайті.

Перевірка матеріалів

Ми не зобов’язані перевіряти особу користувачів, які відвідують Вебсайт, і контролювати Користувацький контент. Ви усвідомлюєте, що ми можемо попередньо перевіряти, відслідковувати, переглядати, редагувати або видаляти Користувацький контент, який ви та інші користувачі розміщуєте на Вебсайті, а можемо і не виконувати ці дії. Ми та наші представники маємо право повністю або частково змінювати, переміщувати, відхиляти, блокувати або видаляти будь-який Користувацький контент із будь-якої причини або без причини, надаючи або не надаючи користувачу відповідне повідомлення. Ми та наші представники також маємо право здійснювати доступ, переглядати, зберігати й розголошувати будь-яку інформацію, яка, на нашу думку, є необхідною для (i) виконання вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів, судового процесу або запитів державних органів; (ii) забезпечення виконання цих умов, включно з розслідуванням можливих порушень цього документа; (iii) виявлення, запобігання або іншого реагування на шахрайство, проблеми безпеки або технічні несправності; (iv) надання відповідей на запити користувачів про підтримку; або для (v) захисту наших прав, власності, безпеки, користувачів Вебсайту і громадськості. За жодних обставин ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, що можуть виникнути внаслідок того, що Користувацький контент було або не було видалено чи було видалено із затримкою, навіть якщо нас повідомили про можливість таких збитків.

Поведінка користувача

Розміщуючи Користувацький контент через будь-який сервіс зв’язку або інший інтерактивний сервіс, який може бути в той або інший час доступний вам на Вебсайті або через нього, ви підтверджуєте, що ви є єдиною відповідальною фізичною особою та//або організацією, яка є джерелом походження такого Користувацького контенту. Ви також зобов’язуєтеся не відвідувати й не використовувати Вебсайт із будь-якою метою, що суперечить цим умовам. Ви несете відповідальність за всі свої дії щодо Вебсайту.

Зокрема, ви зобов’язуєтеся не використовувати Вебсайт для наведених нижче цілей (та не дозволятимете так використовувати Вебсайт будь-якій іншій особі). Отже, ви не будете: (а) відправляти, розміщувати, надсилати електронною поштою або в інший спосіб передавати Користувацький контент, який є недостовірним, неправомірним, шкідливим, погрожуючим, непристойним, образливим, презирливим, таким, що викликає роздратування, вульгарним, наклепницьким, зневажливим, нецензурним, таким, що принижує честь і гідність будь-якої особи, оманливим, шахрайським, таким, що порушує приватність життя інших осіб, розпалює ненависть, містить зображення оголеного тіла, відверті описи або графічні зображення сексуальних або насильницьких дій (зокрема, слова та фрази, що передають намір про сексуальне насилля або його загрозу на адресу іншої особи або групи осіб), або є, на нашу думку, неприйнятним за інших причин; (б) шкодити будь-якій особі в будь-який спосіб; (в) відправляти, розміщувати, надсилати електронною поштою або в інший спосіб передавати Користувацький контент, призначений для (i) переслідування, тероризування, приниження або залякування особи чи групи осіб на підставі неприпустимої класифікації, зокрема за ознакою релігійних вірувань, статі, сексуальної орієнтації, расової належності, кольору шкіри, віросповідання, етнічного походження, національності, громадянства, віку, сімейного стану, статусу ветерана або інвалідності; (ii) порушення права на патент, торговельну марку, комерційної таємниці, авторського права, права на публічне використання даних, інших прав на об’єкти інтелектуальної власності або майнових прав будь-якої сторони; а також інформацію: (iii) яку ви не маєте права розголошувати згідно з будь-яким законом, договором або майновими відносинами довірчого характеру (наприклад, інсайдерські відомості, інтелектуальну, службову або конфіденційну інформацію, яку ви отримали в межах трудових відносин або згідно з угодами про нерозголошення інформації); (г) відправляти, розміщувати, надсилати електронною поштою або в інший спосіб передавати будь-який інший матеріал, що містить програмні віруси або будь-який інший комп’ютерний код, файли, програми-хробаки, логічні бомби або програми, призначені для переривання, відключення, пошкодження, знищення або обмеження функціональних можливостей Вебсайту або будь-якого комп’ютерного програмного, апаратного чи телекомунікаційного обладнання, а також для іншої подібної руйнівної діяльності; (д) отримувати несанкціонований доступ до будь-якої системи, даних, пароля або іншої інформації; (е) втручатися у функціонування або порушувати роботу Вебсайту, пов’язаних із ним серверів або мереж, а також порушувати будь-які вимоги, процедури, правила й політики мереж, пов’язаних із Вебсайтом; (ж) навмисно або ненавмисно порушувати місцеве, регіональне, національне або міжнародне законодавство, а також норми, положення, розпорядження, директиви тощо, що мають силу закону; (з) відправляти, розміщувати, надсилати електронною поштою або в інший спосіб передавати будь-який матеріал або вживати будь-яких інших заходів у зв’язку з користуванням Вебсайтом, які можуть становити або створювати умови для поведінки, яка може призвести до виникнення кримінальної або цивільної відповідальності; (і) здійснювати комерційну діяльність, зокрема відправляти будь-який матеріал для отримання коштів або просування, рекламування або нав’язування будь-яких товарів або послуг; (к) просити інших осіб стати членами або приєднатися до будь-якої іншої комерційної онлайн-служби або іншої фізичної або онлайн-групи чи організації; (л) видавати себе за будь-яку іншу особу або організацію, зокрема шляхом надання нам будь-якої неправдивої особистої інформації (включно з неправдивим іменем користувача), або створювати акаунт для іншої особи; (м) відправляти нам документи, що посвідчують особу, або конфіденційну фінансову інформацію; або (н) порушувати політику конфіденційності. Порушення будь-якого із зазначених вище правил може призвести до негайного припинення вашого права на доступ до Вебсайту або користування ним, застосування до вас регіональних і федеральних санкцій, а також до інших правових наслідків. Ми можемо, але не зобов’язані розслідувати ваше користування Вебсайтом для (1) визначення, чи мало місце порушення цих умов; або (2) дотримання будь-якого чинного законодавства, нормативно-правових актів, судового процесу або запитів державних органів.

Відсутність схвалення Користувацького контенту

Ми не контролюємо Користувацький контент, розміщений на Вебсайті, тому ми не надаємо жодних заяв і гарантій щодо Користувацького контенту або його правдивості, достовірності, надійності, цілісності або якості. Ми не визначаємо, чи порушує Користувацький контент права інших осіб, а також чи може він образити вас або інших користувачів. Користувацький контент містить не наші думки, заяви та матеріали, а третіх осіб. Ви усвідомлюєте й погоджуєтеся з тим, що інформація та думки, висловлені вами та іншими користувачами в Користувацькому контенті, який розміщується на Вебсайті, не обов’язково відображають наші погляди або погляди наших постачальників контенту, рекламодавців, спонсорів, філій і пов’язаних із нами організацій, і ми не підтримуємо та не схвалюємо жодний Користувацький контент або будь-які інші матеріали, які ви або інші користувачі розміщуєте на Вебсайті або які є доступними через Вебсайт в інший спосіб. Ми не маємо жодних зобов’язань і не несемо відповідальності щодо Користувацького контенту та прямо відмовляємося від таких зобов’язань і відповідальності; отримання або прийняття будь-яких подібних матеріалів не означає укладення домовленості про забезпечення конфіденційності або встановлення відносин довірчого характеру.

Наше право на використання Користувацького контенту

Ви не зобов’язані надсилати нам будь-які матеріали, але, якщо ви вирішите відправити на Вебсайт будь-який Користувацький контент, він буде вважатися непатентованим, неконфіденційним і відкритим для необмеженого користування нами, нашими філіями та іншими особами. Ви заявляєте та гарантуєте, що володієте або на інших підставах контролюєте всі без винятку права на Користувацький вміст, який ви надсилаєте, і що наше публічне розміщення та використання цього Користувацького контенту не порушуватиме права жодної третьої сторони, зокрема права на конфіденційність, права на публічне використання даних, авторські права, договірні права та інші права на об’єкти інтелектуальної власності або майнові права. Передаючи, надсилаючи, публікуючи, завантажуючи, змінюючи або надаючи нам в інший спосіб інформацію, матеріал або будь-яке інше повідомлення, включно з Користувацьким контентом, на запит або без нього, ви надаєте нам і нашим представникам повністю оплачене, необмежене, всесвітнє, безстрокове, безвідкличне, невиняткове право, яке передбачає повне передоручення, передачу та субліцензування і не вимагає авторських виплат, на повне або часткове використання, копіювання, відтворення, зміну, адаптацію, публікацію, переклад, створення похідних робіт, вдосконалення, розповсюдження, комерціалізацію, творче виконання або відображення такого Користувацького контенту у всьому світі та//або на його включення до інших творів у будь-якій формі, на будь-яких носіях даних або за допомогою будь-яких технологій, існуючих або майбутніх, для будь-яких цілей, зокрема для реклами й маркетингу, відтворення, передачі, публікації, трансляції та розміщення, без надання вам або третім особам жодних пільг, повідомлень або компенсації,/а також без вашої згоди. Ви також надаєте кожному користувачеві Вебсайту невиняткове право на доступ до вашого Користувацького контенту через Вебсайт, використання, редагування, зміну, відтворення, розповсюдження, створення похідних робіт, відображення й творче виконання такого Користувацького контенту. Ми та наші представники також можемо, але не зобов’язані використовувати ваше ім’я користувача (та справжні ім’я та прізвище, фотографію, зображення або іншу інформацію, за якою можна встановити вашу особу, якщо їх було надано у зв’язку з Користувацьким контентом), місто й регіон у зв’язку з трансляцією, друком, використанням або публікацією вашого Користувацького контенту в Інтернеті або в інших місцях. Ми та наші представники можемо використовувати, передавати, видаляти Користувацький контент або розпоряджатися ним у будь-який інший спосіб без обмежень, і користувачі Вебсайту не мають права на компенсацію за таке використання чи передачу Користувацького контенту або розпорядження ним із нашого боку. Незважаючи на будь-які зазначені вище положення, якщо Користувацький контент міститиме дані, за якими можна встановити особу, ми будемо опрацьовувати їх відповідно до нашої політики конфіденційності.

Передача матеріалів

Ви розумієте, що технічне опрацювання й передача даних Вебсайту може передбачати (а) передачу даних через різні мережі; та (б) внесення до них змін для дотримання й адаптування до технічних вимог з’єднувальних мереж або пристроїв. Ми не несемо відповідальності за видалення або незбереження публікацій або іншої інформації, наданої вами або іншими користувачами Вебсайту.

Ви зобов’язуєтеся не збирати й не зберігати інформацію про користувачів Вебсайту або Користувацький контент і не використовувати таку інформацію з будь-якою метою, яка суперечить вимогам Вебсайту, або для передачі/сприяння передачі небажаних повідомлень, реклами або спаму електронною поштою. Вам забороняється: (i) вчиняти будь-які дії, які (на нашу думку) спричиняють або можуть спричинити неприйнятне або занадто велике навантаження на нашу інфраструктуру; (ii) перешкоджати або намагатися перешкодити нормальній роботі Вебсайту або будь-яким заходам, що проводяться на Вебсайті; (iii) обходити засоби захисту, які ми можемо використовувати для запобігання або обмеження доступу до Вебсайту або його частин (або інших акаунтів, комп’ютерних систем чи мереж, підключених до Вебсайту); (iv) запускати на Вебсайті будь-які програми-автовідповідачі або програми для розсилки спаму; (v) використовувати ручне або автоматизоване програмне забезпечення, пристрої або інші процеси для глобального сканування будь-якої сторінки Вебсайту; та (vi) збирати або здійснювати скрейпінг будь-якого контенту Вебсайту.

Наявність продуктів

Наявність і опис продуктів і послуг, зазначених на Вебсайті, залежать від місця й часу.

Конкурси

На цьому Вебсайті може періодично розміщуватися інформація про конкурси з призами, участь у яких передбачає подання матеріалів або персональної інформації. Кожен конкурс має свої правила, з якими ви повинні ознайомитися й погодитися, перш ніж брати в ньому участь.

Права на об’єкти інтелектуальної власності

Вебсайт і весь його контент, зокрема статті, інший текст, фотографії, зображення, ілюстрації, графіка, відеоматеріали, аудіоматеріали, включно з музичними композиціями та звукозаписами, програмне забезпечення, логотипи, заголовки, персонажі, імена, графічні позначення й піктограми кнопок, за винятком Користувацького контенту (надалі спільно іменовані як Патентований матеріал), захищені законодавством про авторське право, товарні знаки й іншими законами США, а також міжнародними конвенціями та законами інших країн. Патентований матеріал є власністю або перебуває під контролем компанії L’Oreal або інших сторін, які надали компанії L’Oreal права на нього.

За відсутності в цих умовах іншого положення або без нашого прямого попереднього письмового дозволу ви зобов’язуєтеся не використовувати, публікувати, відтворювати, демонструвати, публічно виконувати, створювати похідні роботи, здійснювати декомпіляцію, розбирати, розповсюджувати, ліцензувати, передавати, продавати, копіювати, розміщувати, вносити до бази даних, відправляти, пересилати або змінювати Патентований матеріал ані повністю, ані частково з будь-якою метою за допомогою будь-яких існуючих або майбутніх методів чи процесів. Внесення змін до матеріалів, розміщених на Вебсайті, або використання таких матеріалів для будь-яких інших цілей є порушенням наших авторських прав та прав власності.

Претензії щодо порушення авторських прав

Сповіщення. Якщо ви є власником авторських прав або його агентом і вважаєте, що будь-який Користувацький контент або інші матеріали Вебсайту порушують ваші авторські права, ви можете відправити нашому агенту з питань авторських прав повідомлення відповідно до Закону США про захист авторських прав у цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), надавши йому таку письмову інформацію (докладніше див. розділ 512(c)(3) тому 17 Зводу законів США (U.S.C.)):

  • фізичний або електронний підпис власника виняткового права, яке, можливо, було порушено, або його вповноваженого представника;
  • ідентифікаційні дані про захищений авторським правом твір, якого стосується можливе порушення, а якщо в повідомленні йдеться про декілька захищених авторським правом творів, то їхній репрезентативний перелік;
  • ідентифікаційні дані про матеріал, який, як стверджується, порушує права або є предметом дій, що порушують права, підлягає видаленню, або доступ до якого має бути закритий, а також інформацію, необхідну для виявлення такого матеріалу;
  • інформацію, необхідну для того, щоб ми могли зв’язатися з вами, зокрема ваші ім’я та прізвище, адресу, номер телефону та, якщо є, вашу адресу електронної пошти;
  • вашу заяву про те, що, на ваше щире переконання, спірне використання матеріалу не дозволено власником авторських прав, його агентом або законом; і
  • заяву, складену під страхом покарання за неправдиві свідчення, про те, що інформація, яка міститься у вищезазначеному повідомленні, є достовірною, і що ви є власником виняткового права, яке, можливо, було порушено, або вповноважені діяти від його імені.

Наш агент із питань авторських прав, якому слід направляти заяви про порушення прав: DMCA Agent c//o L’Oreal USA Legal Department, 575 Fifth Avenue, New York, NY 10017; натисніть тут, щоб надіслати електронне повідомлення: для цього виберіть у меню, що розкривається, пункт «Політика конфіденційності —/Умови користування». Слід зазначити, що агент із питань авторських прав приймає лише повідомлення, які стосуються DMCA; будь-які інші відгуки, коментарі, запити технічної підтримки та інші повідомлення слід направляти на адресу нашої служби обслуговування клієнтів [address]. Ви усвідомлюєте, що, якщо Ви не дотримаєтеся всіх викладених вище вимог, ваше повідомлення, яке стосується DMCA, може бути визнане недійсним.

Отримавши заяву про порушення, ми її розглянемо, проведемо розслідування й уживемо заходів відповідно до DMCA та інших чинних законів про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності. Отримавши повідомлення, яке повністю або в значному обсязі відповідає вимогам DMCA, ми оперативно видалимо або заборонимо доступ до будь-якого матеріалу, який, як стверджується, порушує права або є предметом дій, що порушують права, а також невідкладно видалимо або заборонимо доступ до всіх посилань на такий матеріал або дії та згадування про них. Ми вживемо відповідних заходів для оперативного повідомлення користувача про те, що ми видалили або заборонили доступ до таких матеріалів.

Зустрічне сповіщення. Якщо, на вашу думку, ваш Користувацький контент, який було видалено (або до якого було заборонено доступ), не порушує права або ви вповноважені власником авторських прав, його агентом або відповідно до закону розміщувати й використовувати матеріали вашого Користувацького контенту, ви можете відправити агенту з питань авторських прав зустрічне сповіщення, що містить таку письмову інформацію:

  • ваш фізичний або електронний підпис;
  • ідентифікаційні дані про контент, який було видалено або доступ до якого було заборонено, а також місце розташування цього контенту до його видалення або заборони доступу до нього;
  • заяву, складену під страхом покарання за неправдиві свідчення, про те, що, на ваше щире переконання, контент було видалено або деактивовано помилково або внаслідок його неправильної ідентифікації; та
  • ваші ім'я та прізвище, адресу, номер телефону й адресу електронної пошти, заяву про згоду з юрисдикцією федерального окружного суду Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, та заяву про те, що ви погоджуєтеся приймати процесуальні документи від особи, яка подала заяву про порушення прав.

У разі отримання агентом з питань авторських прав належно оформленого зустрічного сповіщення ми можемо відправити його копію скаржнику, повідомивши його про те, що ми відновимо видалений контент або відкриємо доступ до нього через 10 робочих днів. Якщо наш уповноважений агент не отримає від скаржника сповіщення про те, що він подав судовий позов проти постачальника, члена або користувача контенту, ми можемо на власний розсуд замінити чи відновити видалений контент або відкрити доступ до нього впродовж 10—14 робочих днів або більш тривалого проміжку часу після отримання агентом з питань авторських прав відповідного зустрічного сповіщення.

Припинення дії акаунта

За відповідних обставин ми можемо припинити дію вашого акаунта на Вебсайті та вебсайтах усіх без винятку наших філій, якщо ви неодноразово порушите права. Якщо ви вважаєте, що користувач неодноразово порушив права, зверніться до агента з питань авторських прав, дотримуючись наведених вище інструкцій, і надайте йому відомості на підтвердження того, що користувач неодноразово порушив права.

Сторонні вебсайти й посилання на них

Ви можете переходити з Вебсайту за посиланнями на сторонні вебсайти, сервіси або ресурси, які можуть містити посилання на Вебсайт (надалі спільно іменовані як Пов’язані вебсайти). Ми не несемо відповідальності за контент, доступність, рекламу, товари, послуги та інші матеріали будь-яких Пов’язаних вебсайтів або за додаткові посилання, що на них містяться, і розміщення на Вебсайті посилань на Пов’язані вебсайти не означає, що ми підтримуємо або схвалюємо будь-які матеріали, що містяться на Пов’язаних вебсайтах або доступні через них. За жодних обставин ми ані прямо, ані опосередковано не несемо перед вами чи будь-якою іншою особою або організацією відповідальності за будь-які втрати чи збитки, що виникають внаслідок створення або використання Пов’язаних вебсайтів або інформації та матеріалів, доступ до яких здійснюється через Пов’язані вебсайти.

Сторонні постачальники

Вебсайт може надати вам можливість замовляти й отримувати продукти, інформацію та послуги від компаній, які нам не належать і не підпорядковуються. Купівля, оплата, надання гарантій, доставка, технічне обслуговування та всі інші питання, що стосуються продуктів, послуг або інформації, а також думки та поради, які ви запитуєте або отримуєте від таких компаній, є предметом обговорення виключно між вами та цими компаніями. Ми не схвалюємо та не надаємо гарантій щодо таких продуктів, інформації або послуг і не несемо відповідальності за достовірність, повноту й корисність такої інформації та за доступність цих продуктів або послуг. Ми не беремо участі в транзакціях між вами та сторонніми постачальниками таких продуктів, послуг або інформації, не несемо відповідальності за моніторинг цих транзакцій і за забезпечення їхньої конфіденційності.

Реклама, спонсорство, спільні акції та інші види партнерської діяльності

Ми можемо розміщувати на Вебсайті рекламу сторонніх товарів і послуг, зокрема у зв’язку із спільними акціями, спонсорством та подібними видами партнерської діяльності. Ми не схвалюємо, не робимо жодних заяв і не несемо відповідальності за безпеку, якість, достовірність, надійність, цілісність і законність рекламованих за цих умов товарів або послуг.

Заходи

Вас можуть запрошувати або просити відвідати заходи, які ми спонсоруємо, або заходи, що проводяться іншими членами й користувачами Вебсайту, що ніяк із нами не пов’язані (надалі спільно іменовані як Заходи). Ви берете участь у будь-яких Заходах на свій ризик і зобов’язуєтеся захищати нас, наші дочірні компанії, агентів, дистриб’юторів і філії, а також наших посадових осіб, директорів і робітників від будь-яких претензій, позовів, вимог, зобов’язань, витрат і видатків, зокрема пов’язаних із вашою травмою чи смертю або з травмою чи смертю ваших неповнолітніх дітей або підопічних, внаслідок відвідування Заходів або участі в будь-яких передбачених Заходами подіях.

Використання програмного забезпечення

Ми можемо надати вам доступ до програмного забезпечення для завантаження або використання. На таке програмне забезпечення поширюватимуться умови відповідної ліцензійної угоди. Якщо вам не буде надано ліцензійну угоду разом із програмним забезпеченням, нижче наведено текст ліцензії, яка, на додаток до цих умов, регулюватиме користування таким програмним забезпеченням з вашого боку. Ми надаємо вам особисту, невиняткову, обмежену ліцензію, що не підлягає передачі, на встановлення програмного забезпечення на будь-якому окремому комп’ютері. Програмне забезпечення захищене законодавством про авторське право та іншими законами й договорами про права на об’єкти інтелектуальної власності та належить нам або нашим постачальникам. Вам забороняється: (i) копіювати, продавати, розповсюджувати, надавати в оренду або в інший спосіб передавати

Схоже, ти не авторизована! Будь ласка Або створити обліковий запис.